آموزش نصب و مونتاژ رگال ویترینی مدل اسپشیال

آموزش نصب رگال را می توانید در فیلم آموزشی بالا مشاهده نمایید.

فروشگاه اینترنتی شلف بازار، رگال ها را به صورت رایگان با شرکت تیپاکس به آدرس شما ارسال می کند. به همین دلیل رگال ها به صورت بسته بندی آماده می شوند تا هنگام ارسال آسیب نبیند.

اقلام داخل بسته بندی

آموزش نصب رگال

1. دو عدد پایه

2. سه عدد قید

3. دو عدد طبقه کوچک

4. دو عدد طبقه بزرگ

5. یک عدد آچار آلن جهت باز و بست ، اتصالات

مراحل نصب رگال

جهت مونتاژ رگال ابتدا یکی از طبقه های بزرگ را در بالا ترین قسمت پایه ها نصب می کنیم و با آچار آلن ، بست های فلزی را فیکس می کنیم.

آموزش نصب طبقات رگال

سپس طبقه دو را در پایین ترین قسمت پایه نصب می کنیم.

توجه داشته باشید :

1. یک فاصله بین چوب های طبقه وجود دارد . که این فاصله در هر دو طبقه در یک سمت باشد.

2. از این مرحله به بعد بست های فلزی را سفت نکنید ، تا طبقه های کوچک راحت نصب شود.

سپس دو قید هم اندازه را مانند تصویر زیر در جای خود قرار دهید و دو عدد طبقه کوچک را در ارتفاع دلخواه نصب کنید.

رگال لباس

مونتاژ قید های رگال

بعد از نصب طبقات ، رگال راتنظیم نمایید و با آچار آلن ، بست ها را فیکس کنید.

و در پایان قید آویز لباس را نصب کنید.